Dokma üçin awtomatiki gaplama liniýasy

Gysga düşündiriş:

Zawodyň gaplaýyş netijeliligini ýokarlandyrmak, el bilen işlemegiň intensiwligini peseltmek we önümiň gaplanyş hiliniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Zawodyň gaplama netijeliligini ýokarlandyrmak

Düşündiriş

Awtomatiki gaplama liniýasy, esasan, dokma, himiki süýüm we uglerod süýümi ýaly taýýar ýüpek ingotlary gaplamak üçin ulanylýar we “küpek ingot → karton → tutuş palet stacking” -iň doly awtomatiki gaplama amalyny amala aşyryp biler.Esasy amallara robot awtomatiki sim bilen iýmitlendirmek, kod skanerlemek we agram salmak, sumka we film bilen örtmek, truss kody gutusy, kartonyň açylmagy, agram salmak we bellik etmek, guty möhürlemek we lenta urmak, robotlaryň ýerleşdirilmegi, filmiň örtügi we ş.m. girýär. zawodyň netijeliligi, el bilen işlemegiň intensiwligini peseltmek, önümiň gaplanyşynyň hiliniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak we zawodyň awtomatlaşdyrylyşyny we maglumatlaşdyrylyşyny gowulandyrmak.

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

Önüm sergisi

dji kamerasy tarapyndan döredildi
rth (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Dokma üçin awtomatiki gaplama liniýasy

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler