Taryh

2016.09.20
2016.09.20
2016.10.15
2016.11.30
2017.01.05
2017.01.30
2017.03
2017.03
2017.03.14
2017.03.17
2017.05.03
2017.08.08
2017.08.08
2017.08.19
2017.08.19
2017.11.22
2017.12.27
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.09
2018.04.30
2018.06.05
2018.06.13
2018.07.01
2018.10.12
2018.11.05
2018.12.18
2018.12.20
2018.12.18
2018.12.20
2018.12.31
2019.01.08
2019.01.25
2019.01.31
2019.05.10
2019.05.10
2019.05.21
2019.05.21
2019.05.21
2019.06.28
2019.07.02
2019.07.17
2019.08.02
2019.08.02
2019.08.02
2019.08.02
2019.08.02
2019.08.05
2019.08.06
2019.08.06
2019.08.06
2019.08.20
2019.08.21
2019.08.23
2019.08.25
2019.08.25
2019.08.27
2019.10.30
2019.11.27
2019.12.04
2019.12.13
2019.12.26
2020.02
2020.05.19
2020.05.22
2020.06.23
2020.11.30
2020.11.30
2021.03.16
2021.05.12
2021.05.12
2021.05.12
2021.05.13
2021.05.13
2021.08.13
2021.09.08
2021.10.22
2021.10.22
2021.11.12
2021.11.12
2021.11.12
2021.12.02
2021.12.17
2021.12.17
2021.12.21

Karz kodunyň institusional haty

2016.09.20

Hasap açmak üçin rugsat

2016.09.20

Takyk akylly kebşirleýiş enjamynyň programma dolandyryş programma üpjünçiligi --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2016.10.15

Takyk akylly kebşirleýiş iş stansiýasy programma dolandyryş programma üpjünçiligi V2.1 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2016.11.30

Takyk ammar dolandyryş ulgamy programma üpjünçiligi --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2017.01.05

Akylly robot üçin programma dolandyryş programma üpjünçiligi V2.1 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2017.01.30

Hytaý E-port operatory kartoçkasy --- Gümrük deklarasiýasy

2017.03

Hytaý E-port kanuny şahsyýet kartoçkasy --- Gümrük deklarasiýasy

2017.03

Işewürlik ygtyýarnamasy --- (1 asyl we 2 nusga)

2017.03.14

Hytaý Halk Respublikasynyň gümrük deklarasiýa bölüminiň hasaba alyş şahadatnamasy --- Gümrük deklarasiýasy

2017.03.17

Shaoxing munisipal "maşyn çalyşmagy" akylly enjamlary in engineeringenerçilik hyzmat guramasy --- Ikinji partiýa

2017.05.03

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin hereketlendiriji ýangyç turbasynyň gysgyjy --- Ylmy tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2017.08.08

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin plastinka ýylylyk çalşyjy enjamyň çalşygy --- Ylmy-tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2017.08.08

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin plastinka ýylylyk çalşyjy enjamyň çalşygy - täze önümleri kesgitlemek

2017.08.19

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin hereketlendiriji ýangyç turbasynyň çalyşmagy - täze önümleri kesgitlemek

2017.08.19

Giriş çykyş çykyşy we karantin arza kärhanasynyň resminama görnüşi --- Gümrük deklarasiýasy

2017.11.22

Alty okly senagat roboty üçin niýetlenen sinhron guşak tigir geçiriş gurluşy --- Utility model patenti

2017.12.27

Doly awtomatiki lazer bilen kebşirleýiş plastinka ýylylyk çalşyjy enjamyň süýşüriji basyş mehanizmi --- Peýdaly model patenti

2018.02.02

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin ulanylýan dwigateli ýangyç turbasynyň çalyşmagy gysgyç --- Utility model patenti

2018.02.02

Dwigatel ýangyç turbasynyň süýşüriji gysgyçlary üçin basyş mehanizmi --- Peýdaly model patenti

2018.02.02

Dwigatel ýangyç turbasynyň süýşüriji gysgyjy üçin teleskopiki mehanizm --- Peýdaly model patenti

2018.02.02

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin ulanylýan plastinka ýylylyk çalşyjysynyň gysgyç gysgasy --- Utility model patenti

2018.02.02

Doly awtomatiki lazer kebşirlemek üçin ulanylýan plastinka ýylylyk çalşyjy ýerini üýtgetmek üçin gysgyç mehanizmi --- Utility model patenti

2018.02.09

Takyk awtomatlaşdyrylan ammar üçin programma dolandyryş programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2018.04.30

Akylly meýilnama programma üpjünçiligi programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2018.06.05

Energiýa dolandyryş şahadatnamasy (üç ölçegli ammar we ammar logistika ugry) --- 2 şahadatnama

2018.06.13

Maglumat integrasiýasy we hyzmat kwalifikasiýasy şahadatnamasy (4-nji dereje) --- 1 asyl we 2 nusga

2018.07.01

2018 Shaoxing munisipal kärhana tehnologiýa merkezi

2018.10.12

Gurluşyk taslamasy daşky gurşawa täsiri hasaba alyş görnüşi (R&D we robot akylly enjamlaryň, 3D çaphana enjamlarynyň, awtomatlaşdyrylan ammar we ammar we logistika enjamlarynyň, mehaniki we elektron enjamlarynyň gözleg taslamasy) --- Onlaýn neşir edilen edara şahadatnamasy ýok

2018.11.05

Takyk robot ýükleýjisi üçin akylly tutmak dolandyryş programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

2018.12.18

Akylly ammar logistikasy AGV meýilnama dolandyryş programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2018.12.20

Akylly ammar logistikasy RGV meýilnama dolandyryş programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

2018.12.18

Iş awtomatlaşdyryş gatnawy stereoskopik ammar dolandyryş programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2018.12.20

Howpsuzlygy standartlaşdyrmagyň üçünji derejesine laýyk gelýän kärhanalaryň we ak ýürekli mehanizmli kärhanalaryň sanawy --- b derejesi

2018.12.31

Howpsuzlygy standartlaşdyrmak derejesi 3 kärhana (tehnika) --- Giriş möhleti: 2021.12

2019.01.08

Yhejiang welaýatynda ylym we tehnologiýa esasly kiçi we orta kärhanalary 2018-nji ýylda tabşyrmak

2019.01.25

Daşary ýurtlulary kabul ediş ýazgy şahadatnamasy

2019.01.31

Stereoskopiki kitaphananyň jübi telefonynyň real wagt dolandyryş programma üpjünçiligi APP --- Ylym-tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2019.05.10

Aýlaw / çyzykly RGV meýilnamalaşdyryş dolandyryş programmasy --- Ylmy tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2019.05.10

Alty okly senagat roboty üçin niýetlenen dişli geçiriş gurluşy --- Utility model patenti

2019.05.21

Agyr ýük AGV-ni gizlin çekmek üçin dar şassi --- Utility model patenti

2019.05.21

Agyr ýük üçin şok sorujy enjam AGV --- Utility model patenti

2019.05.21

Uly ýük AGV hemme taraplaýyn kesgitlemek ulgamy --- Utility model patenti

2019.06.28

Alty okly senagat roboty üçin niýetlenen sinhron guşak tigir geçiriş gurluşy --- Utility model patenti

2019.07.02

Zhejiang welaýatynyň senagat maglumat in engineeringenerçilik hyzmaty gurama çeşmesi basseýni --- Ilkinji partiýa

2019.07.17

Uly tonnaly çig mal stereoskopiki ammar üçin V1.0 dolandyryş ulgamy --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.02

Takyk iş ýalňyşlaryny bölmek usuly esasynda motor stator silindrliligi üçin takyk synag programma üpjünçiligi --- Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

2019.08.02

Gowy mikrokanel üçin V1.0 meýilnamalaşdyryş programma üpjünçiligini awtomatiki ýüklemek we düşürmek --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.02

OPENCV esasynda kebşirleme tikişi üçin wizual gözleg programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.02

Uly tonnaly çig mal stereoskopik ammar üçin ammar dolandyryş ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

2019.08.02

Takyk metal önümçilik liniýasy üçin awtomatiki boş gözegçilik programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.05

Gowy PEC polat-beton agzalary üçin parametriki programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.06

Takyk maşyn görmek, akylly tutmak programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy

2019.08.06

Polisilikon gutarýan enjamy polatlamak üçin ştrih kod maglumat programma üpjünçiligi V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2019.08.06

Elastik maşyn üçin awtomatiki sapak iýmitlendiriji enjamlar --- Ylmy-tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2019.08.20

Täze energiýa awtoulag stator lazer kebşirleýiş işleýiş merkezi --- Synag hasabaty

2019.08.21

Elastik maşynyň protofilament rafyny awtomatiki ýüklemek we düşürmek üçin enjam --- Ylmy tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2019.08.23

Elastik maşynyň protofilament rafyny awtomatiki ýüklemek we düşürmek üçin enjam --- täze önümleri kesgitlemek

2019.08.25

Elastik maşyn üçin awtomatiki sapak iýmit enjamlary --- täze önümleri kesgitlemek

2019.08.25

Täze energiýa awtoulag stator lazer kebşirleýiş işleýiş merkezi --- Ylym-tehnologiýa täzelik gözleg hasabaty

2019.08.27

Shaoxing ýuanshi hünärmen iş stansiýasy --- Onunjy partiýa

2019.10.30

2019 Shaoxing Enterprise gözleg we ösüş merkezi

2019.11.27

2019-njy ýylda Zhejiang welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhanalar --- Giriş möhleti: 2022-nji ýylyň 3-nji dekabry

2019.12.04

Partlama garşy şahadatnama (hemme taraplaýyn partlama garşy AGV) --- Giriş möhleti: 2024-nji ýylyň 12-nji dekabry

2019.12.13

Zhejiang önümçilik şahadatnamasy (Suw nasosyny herekete getiriji üçin lazer kebşirleýji maşyn) --- Giriş möhleti: 2025-nji ýylyň 25-nji dekabry

2019.12.26

2019-njy ýylda Zhejiang welaýatynda öňdebaryjy innowasiýa we telekeçilik topary

2020.02

Elastik maşynyň awtomatiki eplenýän enjamlary --- Utility model patenti

2020.05.19

Elastik ýükleýjiniň awtomatiki ýokarky we aşaky protofilament rack enjamy - Utility model patenti

2020.05.22

Elastik ýükleýjiniň awtomatiki kagyz turba iýmitlendiriji enjamy - Utility model patenti

2020.06.23

Zhejiang önümçilik toparynyň standarty "Awtomat uçar maska ​​enjamy" --- Durmuşa geçiriliş senesi: 2020-nji ýylyň 30-njy noýabry

2020.11.30

Integrasiýa dolandyryş ulgamynyň baha beriş şahadatnamasy --- Möhlet möhleti: 2023-nji ýylyň 30-njy noýabry

2020.11.30

Shaoxing munisipal açar barlaghanasy: Senagat lazerli kebşirlemegiň esasy barlaghanasy

2021.03.16

Maska maşyn görüş barlag ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.05.12

Uçar, N95 maska ​​maşyn ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.05.12

Uçar maska ​​gaplaýyş maşyn ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.05.12

Meltblown maşyn ulgamy V1.0 - Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.05.13

Suw sanjym ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.05.13

Zhejiang Önümçilik Topary Motor Stator ýadrosy üçin standart lazer kebşirleýiş enjamlary --- Durmuşa geçirilýän senesi: 2021-nji ýylyň 13-nji sentýabry

2021.08.13

Çig ýüpek ýelme ulgamy V1.0 --- Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy

2021.09.08

Maska ýokary tizlikli dilimleýji enjam --- Utility model patenti

2021.10.22

Eplenýän maskanyň kesilen burun köprüsi üçin enjam --- Peýdaly model patenti

2021.10.22

Maskany 90 dereje öwürmegiň mehanizmi --- Peýdaly model patenti

2021.11.12

Buraw ekstruderi --- Peýdaly model patenti

2021.11.12

Ereýän maşynyň tükenik paneli --- Peýdaly model patenti

2021.11.12

Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Zhuangge Co., Ltd. Senagat dizaýn merkezi

2021.12.02

Tekiz gulak guşagy bilen gysgyç --- Utility model patenti

2021.12.17

Erän galyndy sowadyjy enjam --- Peýdaly model patenti

2021.12.17

Meltblown galyndy --- Peýdaly model patenti

2021.12.21