Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

gurşun wagty we wagty: 16 hepde (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

Enüklemek

Haryt bellikleri

Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

Düşündiriş

Çuň guýy nasos korpusyny lazer bilen kebşirlemek üçin

● Robot ulgamlary

● Lazer + lazer bilen kebşirleme kellesi ulgamy

Lazer Awtomatiki lazer kebşirleýji gural

Ume Duman bejermek ulgamy

Feat Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

● Bir bölek kebşirleýiş otagyny goramak ulgamy

● Elektrik dolandyryş ulgamy

Tehniki aýratynlyklar

Ol robot ulgamyndan, lazer + lazer bilen kebşirleme bilelikdäki ulgamdan, awtomatiki lazer kebşirleýiş enjamyndan, tüsse we tozany arassalamak ulgamyndan, awtomatiki iýmitlendiriş ulgamyndan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan ybarat.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

Üstünlikleri

Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

Haryt wideosy

Sorag-jogap

S: enjamlary oturtmak we işe girizmek?

J: Enjamlary oturtmak we işe girizmek üçin jogapkärçilik çekýäris.Müşderiler gurnamagyň we ulanmaga bermegiň ähli prosesine gözegçilik edýärler we kompaniýamyzyň degişli işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin degişli işgärleri we saýtlary üpjün edýärler

Ulanyja baha bermek

Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili durnuklydyr

Önüm sergisi

Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (1)
Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (2)
Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (4)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ol robot ulgamyndan, lazer + lazer bilen kebşirleme bilelikdäki ulgamdan, awtomatiki lazer kebşirleýiş enjamyndan, tüsse we tozany arassalamak ulgamyndan, awtomatiki iýmitlendiriş ulgamyndan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan ybarat.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

  Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

  S: enjamlary oturtmak we işe girizmek?

  J: Enjamlary oturtmak we işe girizmek üçin jogapkärçilik çekýäris.Müşderiler gurnamagyň we ulanmaga bermegiň ähli prosesine gözegçilik edýärler we kompaniýamyzyň degişli işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin degişli işgärleri we saýtlary üpjün edýärler

  Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili durnuklydyr

  Suw nasos korpusy üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň