Suw nasos hereketlendirijisi üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

gurşun wagty we wagty: 16 hepde (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Suw nasosynyň pyçagyny lazer bilen kebşirlemek üçin

Düşündiriş

Suw nasosynyň pyçagyny lazer bilen kebşirlemek üçin

Six precokary takyklyk alty okly senagat robotlary

● Lazer + lazer bilen kebşirleme kellesi ulgamy

● lazer bilen kebşirleme kellesi

Up Duplex / Triplex mehaniki aýlaw stoly

● Robot geçirmek moduly

● Köp stansiýaly aýlanýan modul

● Elektrik dolandyryş ulgamy

Tehniki aýratynlyklar

Ol robot ulgamyndan, lazer + lazer bilen kebşirleme bilelikdäki ulgamdan, awtomatiki lazer kebşirleýji enjamdan, tüsse we tozany arassalamak ulgamyndan, goşa pozisiýa aýlanýan ulgamdan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan ybarat.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

Üstünlikleri

Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

Haryt wideosy

Sorag-jogap

S: Enjamyň bir bölegi zaýalanan bolsa, degişli ätiýaçlyk şaýlaryny berip bilersiňizmi?

J: Enjam kabul edilmezden ozal kompaniýamyz degişli ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berip biler;Kepillik möhletiniň dowamynda müşderilere satyn almaga kömek edip bileris, zerur bolsa, siziň üçin satyn alyp bileris

Ulanyja baha bermek

Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili durnuklydyr

Önüm sergisi

Suw nasos hereketlendirijisi üçin lazer kebşirleýiş stansiýasy (3)
Suw nasos impelleri üçin lazer kebşirleýiş iş stansiýasy (2)
Suw nasos hereketlendirijisi üçin lazer kebşirleýiş stansiýasy (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ol robot ulgamyndan, lazer + lazer bilen kebşirleme bilelikdäki ulgamdan, awtomatiki lazer kebşirleýji enjamdan, tüsse we tozany arassalamak ulgamyndan, goşa pozisiýa aýlanýan ulgamdan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan ybarat.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

  Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

  S: Enjamyň bir bölegi zaýalanan bolsa, degişli ätiýaçlyk şaýlaryny berip bilersiňizmi?

  J: Enjam kabul edilmezden ozal kompaniýamyz degişli ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berip biler;Kepillik möhletiniň dowamynda müşderilere satyn almaga kömek edip bileris, zerur bolsa, siziň üçin satyn alyp bileris

  Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili durnuklydyr

  Suw nasos hereketlendirijisi üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň