Size we hemmäňize örän şükür

Şükür güni hindi we maşgala birleşmegi bilen bellenýär.Her ýyl iň möhüm günleriň birine ýakynlaşanymyzda, Jinggong Robotics, web sahypamyza girenimiz, habar iberendigimiz we biziň bilen hyzmatdaşlygy ýola goýanyňyz üçin size we hemmäňize sag bolsun aýdýarys.
Size we maşgalaňyza hezil we ýatdan çykmajak minnetdarlyk arzuw edýärin!Goý, durmuşyňyz şatlyk, söýgi we gudratlar bilen bereketli bolsun.


Iş wagty: Noýabr-16-2022