Awtoulag dolandyryş sütüni üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Turbany birleşdirýän awtoulag rul ulgamyny lazer bilen kebşirlemek üçin ulanylýar

Düşündiriş

Turbany birleşdirýän awtoulag rul ulgamyny lazer bilen kebşirlemek üçin ulanylýar

● Robot ulgamlary

● Lazer + lazer bilen kebşirleme kellesi ulgamy

Lazer Awtomatiki lazer kebşirleýji gural

Ume Duman bejermek ulgamy

Feat Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

● Bir bölek kebşirleýiş otagyny goramak ulgamy

● Elektrik dolandyryş ulgamy

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

Haryt wideosy

Sorag-jogap

S: Enjam haýsy tehniki maglumatlary berýär?

J: enjamlar müşderilere gowşurylanda, enjamlaryň işleýşi we hyzmat ediş gollanmasy, enjamlaryň ýerleşişi, zynjyr / gaz zynjyrynyň shemasy, ätiýaçlyk şaýlary we gowşak bölekleriň sanawy berilýär.

Ulanyja baha bermek

Önüm sergisi

Awtoulag dolandyryş sütüni üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (5)
Awtoulag dolandyryş sütüni üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (3)
Awtoulag dolandyryş sütüni üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (4)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Adaty argon ark kebşirleme önümçilik usulyny, kebşirleýiş tizligini, ýokary takyklygyny, kebşirleýişden soňky kiçijik deformasiýasyny, owadan görnüşini üýtgediň, kebşir soňraky gaýtadan işlemegi talap etmeýär (öwrüm, üwemek we ş.m.)

  S: Enjam haýsy tehniki maglumatlary berýär?

  J: enjamlar müşderilere gowşurylanda, enjamlaryň işleýşi we hyzmat ediş gollanmasy, enjamlaryň ýerleşişi, zynjyr / gaz zynjyrynyň shemasy, ätiýaçlyk şaýlary we gowşak bölekleriň sanawy berilýär.

  Awtoulag dolandyryş sütüni üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň