DTY üçin awtomatiki gaplama liniýasy

Gysga düşündiriş:

DTY gaplama liniýasy zawodyňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet güýjüňizi peseltmek üçin ulanylýar.


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Enüklemek

Haryt bellikleri

Düşündiriş

DTY gaplama liniýasy zawodyňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet güýjüňizi peseltmek üçin ulanylýar.Gaplamak prosesi aşakdakylar:

1. DTY ýüplügi ýüplük trolleýsinden kartonlara goýmak üçin, kartony gaplama hataryna goýmaly we açmaly we DTY ýüplügi el bilen doldurmaly.

2. Doldurylanda, konweýeriň aşagyndaky agram mehanizmi agramy kompýutere iberer.El bilen barlanylandan soň, etiketkany çap ediji enjam tarapyndan çap edilýän bir bellik, kartonyň el bilen ýapylmagy zerur.Soňra karton öňe iberilýär.

3. Karton möhürleýji maşyn kartony ýapar we möhürlär.

4. Möhürlenenden soň, karton landşaft ugruna çekiler.

5. Karton basylandan soň, karton karton tutmak bölümine iberiler.

6. Programmalaşdyrylyşy ýaly, robot kartony tutar we paletde goýar we awtomatiki usulda ýerleşdirmek wezipesini ýerine ýetirer.

Dolandyryş ulgamy PLC kabul edýär.Sensorlar tarapyndan toplanan maglumatlar CPU-a internet arkaly iberiler, bu arkaly gaýtadan işlenen maglumatlar herekete getirijilere çykar.

Ulgam iki görnüşli iş tertibini kabul edýär: manul we awtomatiki.

Bu setir ýokary hilli.

wideo

Tehniki aýratynlyklar

Gaplamak çyzygynyň bölekleri aşakdakylar:

NOOK.

ADY

Düşündiriş

UNIT (SET)

BRAND

1

Robot ýygnamak

JGR120,4-ok , Bahalandyrylan ýük 120kg , Pnewmatik manipulýator

1

JINGGONG

2

Awtomatiki karton möhürleýji

Awtomatiki karton ýapmak we möhürlemek

1

JINGGONG

3

Awtomatiki karton kran maşyny

1

JINGGONG

4

Konweýer

Rolikli konweýer

1

JINGGONG

5

Agram enjamy

Onlaýn agram platformasy

1

JINGGONG

6

Kompýuter we printer

Bir kompýuter we bir printer bilen (Iş stoly aýryldy)

1

OCerli

7

Elektron dolandyryş ulgamy

PLC

1

JINGGONG

8

Stokada

Howpsuzlyk gulpy bilen

1

JINGGONG

9

Beýlekiler

Beýleki esbaplar we ätiýaçlyk şaýlary

1

JINGGONG

Her enjamyň aýratynlyklary

Awtomatiki karton möhürleýji

Elektrik üpjünçiligi AC380V 50Hz 0.4kW
Howa basyşy 0.4 MPa-0.6 MPa
Möhürlemek serişdeleri Kagyz lentasy, BOPP lentasy
Lenta giňligi 48mm ~ 72mm
Kartonyň ululygy 200mm ~ 550mm (L);150mm ~ 480mm (W);120mm ~ 480mm (H) (Düzülip bilinýän)
Möhür tizligi 20m / min
Enjamyň beýikligi 550mm ~ 750mm (Maşyn aýagy), 650mm ~ 800mm (Machine Caster).Boýy sazlap bolýar.
Maşynyň ululygy 1650mm (L) × 890mm (W) × 890mm + Oýanýan stoluň beýikligi (H)

Awtomatiki karton kran maşyny

Elektrik üpjünçiligi 380V 50 / 60Hz 1.0kW
Maşynyň ululygy 1905mm (L) × 628mm (L) × 1750mm (H)
Ölçeg Min.Kartonyň ululygy80mm (L) × 60mm (H)
Çarçuwanyň standart ölçegi 800mm (W) × 600mm (H) (Düzülip bilner)
Stoluň beýikligini oýarmak 450mm (Düzülip bilner)
Maks.Loadük 80 kg
Tizlik .52.5Sekunt / lenta
Güýç 060kg (sazlap bolýar)
Lentanyň ululygy 9-15 (± 1) mm (w), 0.55-1.0 (± 0,1) mm (Galyňlyk)
9-15 (± 1) mm (w), 0.55-1.0 (± 0,1) mm (Galyňlyk) 160-180mm (W), 200-210mm (ID), 400-500mm (OD)
Tapmak serişdeleri Içerki wyklýuçatel, üznüksiz wyklýuçatel, top wyklýuçateli, aýak wyklýuçateli we ş.m.
Baglamak serişdeleri Atylylyk birleşmesi, aşaky birleşme, birleşme uçary≥90%Birleşmek çydamlylygy≤2mm
Maşyn agramy 270 kg

Robot ýygnamak

JGR120

Mehaniki gurluş

Dik köp bogun görnüşi

Oklaryň sany

4

Gaýtalama takyklygy

± 0.2mm

Maks.Loadük

120 kg

Elektrik üpjünçiligi kuwwaty

30KVA

Agram

1350KG

Iş aralygy

2600mm

Elektrik üpjünçiligi kuwwaty

30KVA

Elektrik kabinetiniň ululygy

1000 * 700 * 1200

Elektrik kabinetiniň agramy

180KG

Elektrik üpjünçiligi

380V, 3 sözli 5 simli

Gurnama serişdeleri

Ýerde

Ekranyň ululygy

7,8 dýuým reňkli sensor ekrany

Gorag derejesi

IP54

Aboveokardaky aýratynlyklar diňe siziň salgylanmagyňyz üçin, hakyky maşyna tabyn bolmagyňyzy haýyş edýäris.

Üstünlikleri

Dolandyryş ulgamy PLC kabul edýär.Sensorlar tarapyndan toplanan maglumatlar CPU-a internet arkaly iberiler, bu arkaly gaýtadan işlenen maglumatlar herekete getirijilere çykar. 

Ulgam iki görnüşli iş tertibini kabul edýär: manul we awtomatiki.

Bu setir ýokary hilli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • NOOK.

  ADY

  Düşündiriş

  UNIT (SET)

  BRAND

  1

  Robot ýygnamak

  JGR120,4-ok , Bahalandyrylan ýük 120kg , Pnewmatik manipulýator

  1

  JINGGONG

  2

  Awtomatiki karton möhürleýji

  Awtomatiki karton ýapmak we möhürlemek

  1

  JINGGONG

  3

  Awtomatiki karton kran maşyny

  1

  JINGGONG

  4

  Konweýer

  Rolikli konweýer

  1

  JINGGONG

  5

  Agram enjamy

  Onlaýn agram platformasy

  1

  JINGGONG

  6

  Kompýuter we printer

  Bir kompýuter we bir printer bilen (Iş stoly aýryldy)

  1

  OCerli

  7

  Elektron dolandyryş ulgamy

  PLC

  1

  JINGGONG

  8

  Stokada

  Howpsuzlyk gulpy bilen

  1

  JINGGONG

  9

  Beýlekiler

  Beýleki esbaplar we ätiýaçlyk şaýlary

  1

  JINGGONG

  Dolandyryş ulgamy PLC kabul edýär.Sensorlar tarapyndan toplanan maglumatlar CPU-a internet arkaly iberiler, bu arkaly gaýtadan işlenen maglumatlar herekete getirijilere çykar.

  Ulgam iki görnüşli iş tertibini kabul edýär: manul we awtomatiki.

  Bu setir ýokary hilli.

  DTY üçin awtomatiki gaplama liniýasy

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň