Awtoulag oturgyçlary üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

Gysga düşündiriş:

gurşun wagty we wagty: 20 hepde (anyk wagt esasan şertnama esaslanýar)


Düşündiriş

Tehniki aýratynlyklar

Üstünlikleri

Haryt wideosy

Sorag-jogap

Ulanyja baha bermek

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Kebşirleýiş tizligi, ýokary takyklyk, kiçi ýylylyga täsir edýän zona, ownuk önüm deformasiýasy we owadan kebşirlemek

Düşündiriş

Awtoulag oturgyjynyň arka el bilen / awtomatiki burç sazlaýjysyny lazer bilen kebşirlemek üçin ulanylýar

Six precokary takyklyk alty okly senagat robotlary

● powerokary kuwwatly süýümli lazer

● lazer bilen kebşirleme kellesi

Up Duplex / Triplex mehaniki aýlaw stoly

● Robot geçirmek moduly

● Köp stansiýaly aýlanýan modul

● Elektrik dolandyryş ulgamy

● Elektrik dolandyryş ulgamy

Tehniki aýratynlyklar

Highokary takyk alty okly senagat robotyndan, ýokary kuwwatly süýümli lazer + lazer kebşirleme bogundan, goşa stansiýa / üç pozisiýa mehaniki öwrüm stolundan, awtomatiki lazer kebşirleýiş enjamyndan, aýlanyş howa arassalaýyş ulgamyndan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan ybarat we elektrik dolandyryş ulgamynyň toplumy.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

Üstünlikleri

Çalt kebşirleýiş tizligi, ýokary takyklyk, kiçi ýylylyga täsir edýän zona, ownuk önümiň deformasiýasy, owadan kebşirleýiş tikişi

Haryt wideosy

Sorag-jogap

S: Enjamyň bir bölegi zaýalanan bolsa, degişli ätiýaçlyk şaýlaryny berip bilersiňizmi?

J: Enjam kabul edilmezden ozal kompaniýamyz degişli ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berip biler;Kepillik möhletiniň dowamynda müşderilere satyn almaga kömek edip bileris, zerur bolsa, siziň üçin satyn alyp bileris

Ulanyja baha bermek

Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili gowy

Önüm sergisi

Awtoulag oturgyçlary üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (4)
Awtoulag oturgyçlary üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (3)
Awtoulag oturgyçlary üçin lazer kebşirleýiş enjamlary (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Highokary takyk alty okly senagat robotyndan, ýokary kuwwatly süýümli lazer + lazer kebşirleme bogundan, goşa stansiýa / üç pozisiýa mehaniki öwrüm stolundan, awtomatiki lazer kebşirleýiş enjamyndan, aýlanyş howa arassalaýyş ulgamyndan, kebşirleýiş otagynyň gorag ulgamyndan ybarat we elektrik dolandyryş ulgamynyň toplumy.El bilen ýüklemekden we düşürmekden başga-da, galan hereketler awtomatiki usulda tamamlanýar.

  Çalt kebşirleýiş tizligi, ýokary takyklyk, kiçi ýylylyga täsir edýän zona, ownuk önümiň deformasiýasy, owadan kebşirleýiş tikişi

  S: Enjamyň bir bölegi zaýalanan bolsa, degişli ätiýaçlyk şaýlaryny berip bilersiňizmi?

  J: Enjam kabul edilmezden ozal kompaniýamyz degişli ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berip biler;Kepillik möhletiniň dowamynda müşderilere satyn almaga kömek edip bileris, zerur bolsa, siziň üçin satyn alyp bileris

  Topar önümçiliginde kebşirlemegiň hili gowy

  Awtoulag oturgyçlary üçin lazer kebşirleýiş enjamlary

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler