Habarlar

 • JINGGONG-iň JEC kabinasyna baryp görmäge hoş geldiňiz

  JINGGONG-iň JEC kabinasyna baryp görmäge hoş geldiňiz

  Hormatly jenaplar / hanymlar, 1968-nji ýylda döredilen JINGGONG Integration Technology Co., Ltd., uglerod süýüm liniýasynyň dizaýny we önümçiligi, açar taslamalary we kämilleşdiriş boýunça ýöriteleşdirilen milli ýokary tehnologiýaly kompaniýa.JINGGONG, Hytaýda ýeke-täk uglerod süýüm liniýasynyň milli standart taýýarlaýyş bölümi ...
  Koprak oka
 • Tokio

  Tokio

  Hormatly jenaplar / Hanymlar, Bütindünýä akylly energiýa hepdeligi (15-nji mart-17-nji mart) ýakynlaşanda, hemmäňizi Tokio Big Sight-daky 45-36 otagymyza baryp görmäge we JINGGONG-nyň uglerod üçin çözgüdini tapmaga tüýs ýürekden çagyrýarys. süýüm liniýasy we uglerod süýümi bilen baglanyşykly enjamlar.Si bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys ...
  Koprak oka
 • Günorta Koreýanyň baş direktory HYOSUNG JINGGONG Ylym we Tehnologiýa baryp gördi

  16-njy fewralda Günorta Koreýanyň HYOSUNG Ösen materiallar bölüminiň baş direktory Song Joo Choi we onuň wekiliýeti, kompaniýanyň baş müdiri Wu Haixiang we beýleki ýolbaşçylar bilen bilelikde JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY-a baryp gördüler.JINGGONG-yň iň uly daşary ýurt müşderisi hökmünde baş direktor ...
  Koprak oka
 • Size we hemmäňize örän şükür

  Şükür güni hindi we maşgala birleşmegi bilen bellenýär.Her ýyl iň möhüm günleriň birine ýakynlaşanymyzda, Jinggong Robotics, web sahypamyza girenimiz, habar iberendigimiz we biziň bilen hyzmatdaşlygy ýola goýanyňyz üçin size we hemmäňize sag bolsun aýdýarys.Size we size arzuw edýärin ...
  Koprak oka
 • Jinggong robotlary 2022-nji ýyldaky Zhejiang halkara söwda (Wýetnam) ýarmarkasyna gatnaşýar

  “Guşak we ýol başlangyjy” strategiýasyna eýeriň, “Zhejiang-dan ýokary hilli önümler hemme ýerde gowy satyjydyr” taslamasyny durmuşa geçiriň, Wýetnamda we RCEP ýurtlarynda “Zhejiang-dan ýokary hilli önümleriň” meşhurlygyny ýokarlandyryň, daşary söwdanyň yzygiderli ösmegine hemaýat beriň .. .
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyldaky ZHEJIANG HALKARA Söwda sergisine hoş geldiňiz (VIETNAM)

  Hormatly jenap / Hanym, 2022-nji ýyldaky ZHEJIANG HALKARA Söwda sergisine (VIETNAM) hoş geldiňiz we Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., LTD stendiniň C01-02-e baryp görüň.Kompaniýamyz uglerod süýümi we saglyk bilen baglanyşykly enjamlar bilen senagat awtomatizasiýasyna ýöriteleşýär ...
  Koprak oka
 • Jinggong robotlary 2022-nji ýylda 2-nji Hytaý (Indoneziýa) söwda sergisine gatnaşýar.

  Jinggong robotlary 2022-nji ýylda 2-nji Hytaý (Indoneziýa) söwda sergisine gatnaşýar.

  01 Hytaý we Indoneziýa kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy we alyş-çalyşlary has-da ösdürmek, sanly söwda ýarmarkasyny ösdürmek, onlaýn we awtonom aragatnaşygyň arasyndaky päsgelçilikleri aýyrmak we işjeň gurama bilen ýurtda we daşary ýurtda hyzmatdaşlygyň marketing ulgamyny gurmak we ...
  Koprak oka
 • Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., LTD üçin CHINA (INDONESIA) Söwda ýarmarkasyna hoş geldiňiz.

  Hormatly jenap / Hanym, Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., LTD üçin CHINA (INDONESIA) Söwda ýarmarkasyna hoş geldiňiz.Biziň kompaniýamyz täze material enjamlary, akylly robotlar bilen awtomatlaşdyrylan enjamlar we saglyk we keselleriň öňüni almak boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýa ...
  Koprak oka
 • Jinggong Ylym we Tehnologiýa 2022-nji ýylda meşhur maşyn gurallary we akylly önümçilik enjamlary senagaty (guşak we ýol) onlaýn söwda ýarmarkasy

  2022-nji ýylyň 12-16-njy iýuly aralygynda üstünlikli geçirilen “Shaoxing” meşhur maşyn guraly we akylly önümçilik-enjamlar senagaty (guşak we ýol) onlaýn söwda ýarmarkasy 41 sany “Shaoxing” -iň gurallaryny we akylly enjamlary öndürijileri we 100-den gowrak alyjyny özüne çekdi ...
  Koprak oka
 • Tomus günleriniň yssy günlerinde Jinggong robot zawody

  Golaýda Jinggong Robotics zawodynyň ýerleşýän Şaoksin şäheri ýokary temperaturaly hüjümlere sezewar boldy!Isleg güýji yssy güne garşy synagdan geçirilýän işçiler, önümçilikdäki ýyllyk maksadyny ýerine ýetirmek we demlerini görkezmek üçin gurnama hataryna özlerini bagyşlaýarlar ...
  Koprak oka
 • “Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd.” 7-nji Hytaý (Türkiýe) söwda ýarmarkasyna gatnaşýar

  “Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd.” 7-nji Hytaý (Türkiýe) söwda ýarmarkasyna gatnaşýar

  Hytaý Söwda ministrliginiň Söwda ösüş býurosy tarapyndan bilelikde guralan 7-nji Hytaý (Türkiýe) söwda ýarmarkasy 2022-nji ýylyň 9-11-nji iýuny aralygynda meýilleşdirildi. Durnuklylygyny saklamak bilen daşary söwdanyň hilini ýokarlandyrmak syýasatyna jogap bermek üçin, aşakdaky ...
  Koprak oka
 • Dizel Göçme ot nasosy barada tehniki bilim

  Dizel ýangyn nasosynyň akymy giň, ammar, gämi duralgasy, nebit, himiýa, dokma fabrigi ýangyn suw üpjünçiligi üçin amatly.Hytaýyň ýangyç nasosy bazaryna bolan islegde, dizel Dizel Portable ýangyn nasosy belli bir bazar ornuny eýeleýär, has meşhur enjam.Popu bilen ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2